1. Tato stránka používá soubory cookie. Budeš-li pokračovat v používání této stránky, automaticky souhlasíš s našimi zásadami týkajícími se těchto souborů. Learn More.

Pravidla Pravidla hry Farmerama 2016

Diskuze na fóru 'Pravidla' zahájená uživatelem Raziel, 8/11/16.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. Raziel

  Raziel Community Team Team Farmerama CZ & SK

  1. Registrace
  Registrací do jedné z našich her vyjadřuje hráč souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami (VOP), které lze nalézt na webových stránkách každé hry, jakož i veškerými dalšími pravidly souvisejícími s hrou (pravidla fóra, pravidla chatu, apod.).

  2. Zneužívání bugů, chyby ve hře, exploity
  Zneužívání bugů a/nebo programových chyb je zakázáno. Hráči, kteří toto pravidlo poruší, musí počítat s tím, že neoprávněné získané výhody jim budou z herního účtu odebrány. Za určitých okolností se mohou herní administrátoři rozhodnout účet trvale nebo dočasně zablokovat.

  Nalezené chyby ve hře je nutné bezodkladně ohlásit herním administrátorům (podpoře) - nejlépe zprávou prostřednictvím kontaktního formuláře příslušné hry. Bugy, chyby a bezpečností díry (exploity), které by mohly vést k získání neoprávněných výhod mohou být oznámeny týmu podpory pouze prostřednictvím kontaktního formuláře.
  Pomůže to ochránit tvůj účet.

  3. Zakázané nápomocné programy a automatizace

  Ke hraní našich her mohou být využívány pouze konvenční prohlížeče v nezměněné podobě nebo herní klienty vyvinuté přímo pro danou hru. Používání neautorizovaných programů, botů, skriptů, maker a dalších aplikací, které automatizují herní procesy nebo jakkoli mění design či funkci herního klienta, je přísně zakázáno a může vést k zablokování účtu. Používání prohlížečů pro mobilní zařízení (smartphony/tablety), které podporují Flash, jako je např. Puffin, je dovoleno.

  3.1 Využívání proxy serverů a anonymizačních služeb
  Z účetních důvodů musíme zajistit, aby byly platby hráče přiřazeny k jeho fyzickému umístění. Využívání anonymizačních služeb (např. proxy serverů) nebo jiných metod, které skrývají bydliště hráče nebo místo obvyklého pobytu během platební procedury je výslovně zakázáno. Pokud si uživatel není jistý, zda je přiřazen ke správnému místu, stačí otevřít stránku „Platba“ a zjistit, která vlajka je tam zobrazena.
  vlajka.png
  Pokud se například zobrazí americká vlajka a hráč se nachází v Německu a používá německý způsob platby, hráč může kontaktovat podporu a nechat si účet přeřadit.

  Toto pravidlo neplatí pro prohlížeče nebo poskytovatele, kteří používají technologie dálkového využívání programu Flash ve Flash-nekompatibilním operačním systému nebo proxy serverů za účelem snížení množství přenesených dat. (např. Opera, Puffin, Photon)


  4. Osobní výhody: Pushing/více účtů najednou

  4.1 Pushing
  Pushing je přísně zakázán ve všech Bigpoint hrách. Pushingem se rozumí interakce mezi dvěma nebo více herními účty za účelem jakéhokoli zvýhodnění alespoň jednoho z těchto účtů.

  Ve hře Farmerama je jen zakázáno poskytovat svůj vlastní účet nebo jiný účet s výhodou pomocí neautorizovaných metod/skript/softwaru.

  Veškeré interakce mezi účty jednoho nebo více hráčů, které jsou prováděny manuálně, nejsou považovány za pushing, a jsou proto povoleny.

  4.2 Více účtů najednou
  Jedná se o provozování více herních účtů stejným hráčem. Toto je přípustné pouze tehdy, když herní administrátoři výslovně uvedou, že je to ve hře povoleno.
  Ve hře Farmerama je více účtů najednou dovoleno pouze tehdy, pokud účty nebyly vytvořeny/jsou hrány pomocí skriptů nebo programů.

  5. Chování v komunitě

  5.1 Komunikace
  Věříme, že by se k sobě hráči v našich hrách měli chovat uctivě a navzájem se respektovat. To platí i pro všechny související komunikační kanály (např. fórum, interní systém zpráv, sociální sítě, kontaktní formulář podpory). Očekáváme od všech hráčů, ale i od našich spolupracovníků (moderátorů, administrátorů, členů týmu podpory, komunity manažerů), že budou vyžadovat a dodržovat vzájemný respekt vůči ostatním.

  V jistých situacích existují pravidla pro jednotlivé komunikační kanály. Od všech členů komunity se očekává znalost a dodržování těchto pravidel: Pravidla platná pro fórum (včetně tzv. etikety fóra) jsou zřetelně viditelná přímo na fóru.

  Urážky, nadávky, výhružky a špatné chování jako je spam v jakékoliv formě jsou zakázané. Šíření pornografického, politického, rasistického nebo jiného protizákonného obsahu, stejně jako zveřejňování odkazů na stránky s takovým obsahem, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechny komunikační kanály (fórum, interní systém zpráv, sociální sítě, kontaktní formulář podpory) poskytované společností Bigpoint.

  5.2. Vyhrožování v reálném životě nebo vydírání
  Budeme přísně stíhat jakékoli vyhrožování nebo vydírání. Veškeré případy vyhrožování nebo vydírání povedou k okamžitému vyloučení ze všech her a aktivit spojených se společností Bigpoint GmbH. Všechny příspěvky s jednoznačným záměrem nalezení osob a hráčů, aby jim a nebo jejich blízkým či třetím osobám způsobili škodu nebo újmu se budou brát jako výhružky v reálném životě, jakmile budou proneseny (ve fóru, v systému zpráv, na sociálních sítích, v kontaktu s podporou).

  Pokud obdržíte od ostatních hráčů takové oznámení, zprávu nemažte, ale okamžitě informujte podporu. Podporu můžete kontaktovat prostřednictvím následujícího tlačítka:
  pomoc.png

  6. Údaje o účtu a bezpečnost účtu
  Uživatel je povinen držet své uživatelské údaje (přihlašovací jméno, heslo, atd.) v tajnosti. Sdělovat tyto informace třetím osobám není dovoleno. Všechny přístupové údaje a údaje ohledně účtu, které nejsou veřejné, je třeba držet v tajnosti a zabránit tak zneužití. Povinnost mlčet se týká nejen cizích lidí, ale i přátel, příbuzných a dalších hráčů, mj. V případě dětí a mladistvých mají rodiče a zákonní zástupci přístup k přihlašovacím údajům dovolen pouze pro účely monitorování.

  Každý hráč je osobně zodpovědný za bezpečné užívání a zabezpečení svého herního účtu. Žádný zaměstnanec společnosti Bigpoint nebo člen týmu pověřeného správou chatu či fóra po vás nikdy nebude požadovat poskytnutí plných přístupových údajů. Za škody způsobené v důsledku nedbalosti uživatele neneseme žádnou zodpovědnost. To se týká přístupu k hernímu účtu, přístupu k vytvořenému portálovému účtu přes http://bigpoint.com , a přístupu k e-mailovému účtu nebo k e-mailové adrese, na kterou v případě potřeby můžeme zaslat přístupové údaje ke kontu. Bližší informace najdete v sekci Všeobecné obchodní podmínky pod bodem 9.3.2

  Další informace týkající se zabezpečení účtu jsou uvedeny v sekci často kladených dotazů (FAQ) na fóru hry a také v bezpečnostních sděleních zobrazujících se ve hrách.

  6.1. Prodej, obchodování a/nebo darování účtů

  Využití herních účtů ke komerčním účelům nebo jejich prodej či převod je zakázáno. Totéž platí pro převzetí účtu třetí stranou (ať už prostřednictvím koupě, propůjčení nebo darování).

  6.2. Sdílení účtu

  Jak již bylo stanoveno v bodě 6, každý hráč je povinen držet své přístupové údaje (uživatelské jméno, heslo atd.) v tajnosti. Z bezpečnostních důvodů není povoleno sdílení jednoho účtu více hráči. Bigpoint neručí za škody, které mohou vzniknout v důsledku provozování jednoho účtu více než jednou osobou.

  7. Uživatelská jména
  Registrací do některé z našich her se hráč zavazuje k výběru vhodného uživatelského jména. Jména a zkratky se sexistickým, pornografickým, politickým, rasistickým, kriminálním či jinak pobuřujícím podtextem jsou zakázané. Stejně tak není povoleno používat jména a zkratky, které se podobají jménům moderátorů, administrátorů, správců komunity apod.

  8. Náhrada
  Hráčům, kterým vznikla újma v důsledku bugů ve hře, programových chyb nebo poruch serveru, obvykle nebývá poskytována náhrada/kompenzace. O tom, zda bude poskytnuta náhrada/kompenzace, rozhodují herní administrátoři/podpora jednotlivých her. V případě škod vzniklých v důsledku zneužívání bugů, programových chyb nebo mezer v zabezpečení (viz bod 2) nebude poskytnuta žádná náhrada. V určitých případech může být daný účet dokonce zablokován/odstaven.

  9. Porušení zmíněných pravidel
  V závislosti na závažnosti prohřešku a s přihlédnutím k případným předchozím varováním může porušení výše uvedených pravidel vyústit k dočasnému zablokování účtu případně k trvalému zákazu hraní (smazání účtu). V rozhodování, zda došlo k porušení pravidel, mají konečné slovo herní administrátoři. Odpovědnou kontaktní osobou je v takových případech administrátor nebo pracovník podpory zmocněný k odstavování účtů.

  10. Všeobecné obchodní podmínky
  Tato pravidla jsou doplňkem VOP a musí být důsledně dodržována. Platné VOP se nachází na http://www.bigpoint.com, a na úvodních stránkách našich her. Pokud nejsou jednotlivé případy nebo situace pokryté v pravidlech hry, herní administrátoři si vyhrazují právo rozhodnout tak, jak to stanoví VOP.

  11. Změny pravidel
  Společnost Bigpoint GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry. Případná neplatnost nebo nepoužitelnost jednoho nebo více bodů v těchto pravidlech pro některou z her nemá vliv na platnost pravidel jako celku.
   
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.

Sdílet tuto stránku